W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji o wykorzystaniu plików cookies znajdą Państwo na stronie z regulaminem. zamknij

Łamanie praw mniejszości na Litwie

6 września 2011

Republika Litewska jest państwem wieloetnicznym, gdzie w niektórych rejonach mniejszości autochtoniczne stanowią większość. Dnia 17 marca 2011 r. Parlament RL uchwalił nową wersję ustawy o oświacie, która odbiera rodzicom należącym do mniejszości narodowych nabyte wcześniej prawo wyboru języka, w jakim mogą uczyć się ich dzieci, a także zakłada „optymalizację” sieci szkół w małych miejscowościach poprzez zamykanie szkół mniejszości, co może doprowadzić do likwidacji około 50% klas z mniejszościowym językiem nauczania.

Na Litwie obowiązuje zakaz używania w dokumentach swojego imienia i nazwiska w języku mniejszości narodowej, czyli w formie oryginalnej, oraz zakaz używania w urzędach języka innego niż litewski pod groźbą kary grzywny. Od kilku lat Litewska Inspekcja Języka Państwowego nakłada grzywny na osoby prywatne, przedsiębiorców oraz samorządowców za używanie dwujęzycznych tablic informacyjnych na obszarach, gdzie autochtoniczna mniejszość polska stanowi większość mieszkańców, w niektórych gminach i rejonach nawet 80%. Są to działania dyskryminujące, naruszające Traktat o funkcjonowaniu UE (art. 10), Kartę praw podstawowych UE (art. 21 i 22), Konwencję ramową RE o ochronie mniejszości narodowych (art.4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16 i 22), naruszające w całości Europejską kartę języków regionalnych lub mniejszościowych.

Jakie działania ma zamiar podjąć Komisja, jako „strażniczka traktatów”, korzystając ze swych uprawnień zawartych w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej?

Pytanie do Komisji w oparciu o art. 115 Regulaminu PE złożyli posłowie: Csaba Sógor, Michał Tomasz Kamiński, Mirosław Piotrowski, Janusz Wojciechowski, Kinga Göncz, Adam Gierek, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Zbigniew Ziobro, Csaba Sándor Tabajdi, Marek Józef Gróbarczyk, Marek Henryk Migalski, Adam Bielan, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Lajos Bokros, Derk Jan Eppink, Peter van Dalen, Edvard Kožušník, Ryszard Antoni Legutko, Jacek Olgierd Kurski, Kinga Gál, Ryszard Czarnecki, Tadeusz Cymański, Jacek Włosowicz, Jarosław Kalinowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Bogusław Sonik, Rafał Trzaskowski, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Małgorzata Handzlik, Jan Kozłowski, Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Jarosław Leszek Wałęsa, Andrzej Grzyb, Artur Zasada, Tadeusz Zwiefka, Czesław Adam Siekierski, Marek Siwiec, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jacek Saryusz-Wolski.